สายด่วน 086 288 2831

เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ : 09.00 - 13.00 น.

เสน่ห์ มนต์ตรา บาหลี

มนต์เสน่ห์เกาะบาหลี เกาะเล็ก ๆ 5,000 กว่าตารางกิโลเมตร ในหมุ่เกาะซุนดาน้อน ประเทศอินโดนีเซีย ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดูที่ได้รับวัฒนธรรมมาจากอินเดีย แต่ความคลาสสิคของคนบาหลี และความเป็นฮินดูของบาหลีต่างจากอินเดียมากนัก อาจเป็นเพราะคนบาหลีไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเอง ยึดมั่นในวัฒนธรรมและความเชื่อ จึงทำให้บาหลีมีมนต์เสน่ห์มาถึงทุกวันนี้