สายด่วน 086 288 2831

เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ : 09.00 - 13.00 น.

จองทัวร์

ผู้จอง

ไต้หวัน สมายด์ อุ่นใจ สงกรานต์ 5D4N

ไทเป-อุทยานอารีซัน-อุทยานเหยหลิ่ว-อาบน้ำแร่

โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

นั่งรถไฟโบราณ อุทยานอารีซัน , ชมป่าสนพันปี , เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติ

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ,สักการะวัดเหวินอู่ ขอพรเทพเจ้ากวนอู , เที่ยวชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น , อุทยานหินล้านปีเหยหลิ่ว **พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 3 คืน //  โรงแรมน้ำแร่ 1 คืน /

**** อาหารพิเศษ..เมนูบุฟเฟ่ต์ นานาชนิด // บุฟเฟ่ต์ ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน // เสี่ยวหลงเปา ร้าน   มิชลินสตาร์ ติ่งไท้ฟง  //กุ้งมังกรนึ่งซีอิ๊ว +เป๋าฮื้อ

 

TG634 BKK-TPE  07.10-11.50

TG633 TPE-BKK 14.00-16.50

12 – 16 APR 2020    ราคา 35,900.-

13 – 17 APR 2020    ราคา 35,900.-

*** เลือกวันที่ต้องการเดินทางใส่ในช่องวันเดินทางข้างล่าง

จำนวนผู้เดินทางNo. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) ตรงตามพาสปอร์ต
**เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี กรุณาแจ้งวันเดือนปีเกิดด้วย
No. สะสมไมล์
TG : R.O.P.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เงื่อนไข การสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน

ใส่ข้อมูลตรงนี้