สายด่วน 086 288 2831

เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ : 09.00 - 13.00 น.

จองทัวร์

ผู้จอง

ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-พระธาตุอินทร์แขวน

นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธ์ของชาวพม่า

พระธาตุอินทร์แขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา

ขอพรให้การค้าการขายเจริญรุ่งเรือง ณ เจดีย์กลางน้ำเมืองสิเรียม

เดินทางวันที่

06-08 มี.ค. 63         9,800 บาท

13-15 มี.ค. 63         9,800 บาท

20-22 มี.ค. 63         9,800 บาท

27-29 มี.ค. 63         9,800 บาท

03-05 เม.ย. 63      11,900 บาท

10-12 เม.ย. 63      11,900 บาท

12-14 เม.ย. 63      11,900 บาท

17-19 เม.ย. 63        9,800 บาท

24-26 เม.ย. 63        9,800 บาท

01-03 พ.ค. 63       11,900 บาท

08-10 พ.ค. 63         9,800 บาท

15-17 พ.ค. 63         9,800 บาท

22-24 พ.ค. 63         9,800 บาท

29-31 พ.ค. 63         9,800 บาท

05-07 มิ.ย. 63          9,800 บาท

12-14 มิ.ย. 63          9,800 บาท

19-21 มิ.ย. 63          9,800 บาท

26-28 มิ.ย. 63          9,800 บาท

*** เลือกวันที่ต้องการเดินทางใส่ในช่องวันเดินทางข้างล่าง

จำนวนผู้เดินทางNo. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) ตรงตามพาสปอร์ต
**เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี กรุณาแจ้งวันเดือนปีเกิดด้วย
No. สะสมไมล์
TG : R.O.P.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เงื่อนไข การสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน

ใส่ข้อมูลตรงนี้