สายด่วน 086 288 2831

เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ : 09.00 - 13.00 น.

จองทัวร์

ผู้จอง

ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ เดลลี  6 วัน 4 คืน สายการบิน XW

กุลมาร์ค & โซนามาร์ค | แคชเมียร์ |

นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ

ทัชมาฮาล | อัคราฟอร์ด 

กำหนดการเดินทาง

วันที่ :  3 – 8 เม.ย. 63             25,900.-

วันที่ :  10 – 15 เม.ย. 63         29,900.-

วันที่ :  26 เม.ย. – 1 พ.ค. 63    25,900.-

วันที่ :  1 – 6 พ.ค. 63              25,900.-

วันที่ :  8 – 13 พ.ค. 63            25,900.-

วันที่ :  29 พ.ค. – 3 มิ.ย. 63     25,900.-

วันที่ :  12 – 17 มิ.ย. 63           25,900.-

วันที่ :  26 มิ.ย. – 1 ก.ค. 63      25,900.-

วันที่ :  10 – 15 ก.ค. 63           25,900.-

วันที่ :  24 – 29 ก.ค. 63           25,900.-

วันที่ :  7 – 12 ส.ค. 63             25,900.-

วันที่ :  21 – 26 ส.ค. 63           25,900.-

วันที่ :  4 – 9 ก.ย. 63               28,900.-

วันที่ :  18 – 23 ก.ย. 63           28,900.-

วันที่ :  2 – 7 ต.ค. 63              28,900.-

วันที่ :  9 – 14 ต.ค. 63            28,900.-

วันที่ :  18 – 23 ต.ค. 63          28,900.-

 

*** เลือกวันที่ต้องการเดินทางใส่ในช่องวันเดินทางข้างล่าง

จำนวนผู้เดินทางNo. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) ตรงตามพาสปอร์ต
**เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี กรุณาแจ้งวันเดือนปีเกิดด้วย
No. สะสมไมล์
TG : R.O.P.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เงื่อนไข การสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน

ใส่ข้อมูลตรงนี้