สายด่วน 086 288 2831

เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ : 09.00 - 13.00 น.

จองทัวร์

ผู้จอง

เกาะนาวโอพี (Nyaung Oo Phee Island) ล่องเรือชมน้ำทะเลสองสีบริเวณของเกาะนาวโอพีที่เต็มไปด้วยทรัพย์ยากรธรรมชาติทียังสดใหม่ ดำน้ำหน้าเกาะนาวโอพี พบปะการังรูปร่างต่างๆ ดอกไม้ทะเลหลากสี 

เกาะ Cock’s Comb (หัวใจมรกต) ซึ่งเป็นจุดดำน้ำที่ท้าทายนักดำน้ำ และความสวยงามก็คุ้มค่ากับการผจญภัย โดยต้องลอดใต้ปากถ่ำเข้าไปจะพบกับขุมทรัพย์ของธรรมชาติ

หาดมาดาม(Madam Beach) หาดที่มีชื่อเสียงติดอันดับต้นๆของทะเลพม่า สัมผัสทรายขาวละเอียดนุ่มยาวสุดสายตา ดำน้ำชมความงามจากปะการังเขากวางอ่อน บริเวณหน้าหาด 

Special Trip ทริปเดียวเท่านั้น 11-14 เมษายน 2563 เพียงท่านละ 9,999 บาท

*** เลือกวันที่ต้องการเดินทางใส่ในช่องวันเดินทางข้างล่าง

จำนวนผู้เดินทางNo. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) ตรงตามพาสปอร์ต
**เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี กรุณาแจ้งวันเดือนปีเกิดด้วย
No. สะสมไมล์
TG : R.O.P.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เงื่อนไข การสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน

ใส่ข้อมูลตรงนี้