สายด่วน 086 288 2831

เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ : 09.00 - 13.00 น.

ชิคาร่า เรือพายด้วยหัวใจคชเมียร์ เมืองศรีนาคาร์มีทะเลสาบกว้างใหญ่กลางใจเมือง ชื่อทะเลสาบดาล ชาวแคชเมียร์ที่มีบ้านอาศัยอยู่ในทะเลสาบดาลจะใช้เรือชิคาร่า เรือพายด้วยหัวใจในการสัญจรไปมาหาสู่ติดต่อกัน