สายด่วน 086 288 2831

เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ : 09.00 - 13.00 น.

JP001 : ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิซัง เกียวโต โอซาก้า 6 วัน 3 คืน TG

วันเดินทางไปทัวร์ญี่ปุ่น

22 – 27 ตุลาคม 2558

18 – 23 พฤศจิกายน 2558

5 - 10 ธันวาคม 2558

ราคาเริ่มต้น

57,900-. .-

สายการบิน

การบินไทย

เที่ยวญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ นาโกย่า เกียวโต โอซาก้า

อาหารมื้อพิเศษ!   บุฟเฟต์ปูซูไว1 ในปูน้ำเย็นรสชาติเยี่ยมแห่งเกาะฮอกไกโด

นาริตะ - วัดอาซะกุซ่าคันนอน – โตเกียวดิสนีย์แลนด์ - โตเกียว

สวนอุเอโนะ – รถไฟชินคันเซน - วนอุทยานฮาโกเน่ – หุบเขาโอวาคุดานิ

โกเทมบะเอ้าเท์เล็ท  ภูเขาไฟฟูจิ –   โอชิโนะฮัคไค – นาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ

เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ปราสาททอง – ปราสาทโอซาก้า

 

 

 

รีวิว...สถานที่ท่องเที่ยว"ยอดนิยม"

โซนามาร์คงดงามราวภาพวาด

ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ] - ล่องเรือชมทัศนียภาพอันงดงามที่ทะเลสาบอาชิ - ชิมไข่ดำที่มีความเชื่อ

more