สายด่วน 086 288 2831

เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ : 09.00 - 13.00 น.

ทัวร์พม่า

ทั้งหมด 3 โปรแกรม

RGN01 : ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-พระธาตุอินทร์แขวน สายการบิน SL

วันเดินทาง

ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-พระธาตุอินทร์แขวน

นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธ์ของชาวพม่า

พระธาตุอินทร์แขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา

ขอพรให้การค้าการขายเจริญรุ่งเรือง ณ เจดีย์กลางน้ำเมืองสิเรียม

เดินทางวันที่

06-08 มี.ค. 63         9,800 บาท

13-15 มี.ค. 63         9,800 บาท

20-22 มี.ค. 63         9,800 บาท

27-29 มี.ค. 63         9,800 บาท

03-05 เม.ย. 63      11,900 บาท

10-12 เม.ย. 63      11,900 บาท

12-14 เม.ย. 63      11,900 บาท

17-19 เม.ย. 63        9,800 บาท

24-26 เม.ย. 63        9,800 บาท

01-03 พ.ค. 63       11,900 บาท

08-10 พ.ค. 63         9,800 บาท

15-17 พ.ค. 63         9,800 บาท

22-24 พ.ค. 63         9,800 บาท

29-31 พ.ค. 63         9,800 บาท

05-07 มิ.ย. 63          9,800 บาท

12-14 มิ.ย. 63          9,800 บาท

19-21 มิ.ย. 63          9,800 บาท

26-28 มิ.ย. 63          9,800 บาท

ราคา .-

RGN02 : ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-พระธาตุอินทร์แขวน สายการบิน FD

วันเดินทาง

ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-พระธาตุอินทร์แขวน

นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธ์ของชาวพม่า

พระธาตุอินทร์แขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา

ขอพรให้การค้าการขายเจริญรุ่งเรือง ณ เจดีย์กลางน้ำเมืองสิเรียม

เดินทางวันที่ 

06-08 มี.ค. 63      9,999 บาท  

13-15 มี.ค. 63      9,999 บาท

20-22 มี.ค. 63      9,999 บาท

27-29 มี.ค. 63      9,999 บาท

03-05 เม.ย. 63   10,999 บาท

05-07 เม.ย. 63   10,999 บาท 

24-26 เม.ย. 63     9,999 บาท 

09-11 พ.ค. 63      9,999 บาท  

13-15 พ.ค. 63      9,999 บาท  

16-18 พ.ค. 63      9,999 บาท  

23-25 พ.ค. 63      9,999 บาท  

30-01 มิ.ย. 63       9,999 บาท  

 

ราคา .-

รีวิว...สถานที่ท่องเที่ยว"ยอดนิยม"

โซนามาร์คงดงามราวภาพวาด

ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ] - ล่องเรือชมทัศนียภาพอันงดงามที่ทะเลสาบอาชิ - ชิมไข่ดำที่มีความเชื่อ

more