สายด่วน 086 288 2831

เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ : 09.00 - 13.00 น.

MM001 : ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน DD

วันเดินทางไปทัวร์พม่า

21 - 23 ตุลาคม 2558  /  25 - 27 ตุลาคม 2558

6 - 8 พฤศจิกายน 2558 / 20 - 22 พฤศจิกายน 2558  

5 - 7 ธันวาคม 2558  / 25 - 27 ธันวาคม 2558 

ราคาเริ่มต้น

18,900-. .-

สายการบิน

ไม่ระบุสายการบิน

เที่ยวพม่า "เมียนมาร์" นมัสการพระธาตุอินทร์แขวน 

เมียนมาร์ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน ล่องเรือชมเจดีย์กลางน้ำเมืองสิเรียม

นมัสการพระเกศาธาตุ  สักการะพระธาตุประจำปีเกิด ขอพรเทพทันใจ และเทพกระซิบ

รีวิว...สถานที่ท่องเที่ยว"ยอดนิยม"

โซนามาร์คงดงามราวภาพวาด

ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ] - ล่องเรือชมทัศนียภาพอันงดงามที่ทะเลสาบอาชิ - ชิมไข่ดำที่มีความเชื่อ

more