สายด่วน 086 288 2831

เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ : 09.00 - 13.00 น.

LK001 : ทัวร์ศรีลังกา นมัสการพระธาตุเขี้ยวแก้ว พระศรีมหาโพธิ์หน่อเนื้อ สิริกิริยา 5 วัน 3 คืนสายการบิน UL

วันเดินทางไปทัวร์ศรีลังกา

4 -8 กุมภาพันธ์ 2559

5 – 9 พฤษภาคม 2559

ราคาเริ่มต้น

38,500-. .-

สายการบิน

ไม่ระบุสายการบิน

ท่องอารยธรรมพุทธศาสนา อายุบวร ศรีลังกา 5 วัน 3 คืน

สักการะพระธาตุเขี้ยวแก้ว – พระศรีมหาโพธิ์หน่อเนื้อจากพุทธคยา

ชิมชารสเลิศของโลก ชมเมืองสิริกิริยาสิ่งมหัศจรรย์อันดับแปดของโลก

     เดินทางโดยสายการบิน ศรีลังกัน แอร์ไลน์ ( UL )

 เมืองโคลัมโบ  อนุราธปุระ  วัดอิสุรุมุณิยะ ต้นพระศรรีมหาโพธิ์

 

อนุราชปุระ เจดีย์รุวันเวลิ เจดีย์ถูปาราม เจดีย์เชตวัน  เมืองสิกิริยา พระราชวังลอยฟ้า 

โปโลน  นารุวะ สัตตมหาปราสาท   ดัมบูลล่า ถ่ำดัมบูลล่า สวนสมุนไพร  เมืองแคนดี้

วัดบุปผาราม ระบำพื้นเมืองศรีลังกา   แคนดี้ วัดพระเขี้ยวแก้ว  โคลัมโบ วัดกัลณียา วิหาร

กลางน้ำ วัดคงคาราม ช๊อปปิ้งศูนย์การค้า ODEL

 

 

 

รีวิว...สถานที่ท่องเที่ยว"ยอดนิยม"

โซนามาร์คงดงามราวภาพวาด

ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ] - ล่องเรือชมทัศนียภาพอันงดงามที่ทะเลสาบอาชิ - ชิมไข่ดำที่มีความเชื่อ

more