สายด่วน 086 288 2831

เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ : 09.00 - 13.00 น.

DEL002 : ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ เดลลี 6 วัน 4 คืน สายการบิน Nok Scoot

วันเดินทางไปทัวร์อินเดีย

ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ เดลลี  6 วัน 4 คืน สายการบิน XW

กุลมาร์ค & โซนามาร์ค | แคชเมียร์ |

นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ

ทัชมาฮาล | อัคราฟอร์ด 

กำหนดการเดินทาง

วันที่ :  3 – 8 เม.ย. 63             25,900.-

วันที่ :  10 – 15 เม.ย. 63         29,900.-

วันที่ :  26 เม.ย. – 1 พ.ค. 63    25,900.-

วันที่ :  1 – 6 พ.ค. 63              25,900.-

วันที่ :  8 – 13 พ.ค. 63            25,900.-

วันที่ :  29 พ.ค. – 3 มิ.ย. 63     25,900.-

วันที่ :  12 – 17 มิ.ย. 63           25,900.-

วันที่ :  26 มิ.ย. – 1 ก.ค. 63      25,900.-

วันที่ :  10 – 15 ก.ค. 63           25,900.-

วันที่ :  24 – 29 ก.ค. 63           25,900.-

วันที่ :  7 – 12 ส.ค. 63             25,900.-

วันที่ :  21 – 26 ส.ค. 63           25,900.-

วันที่ :  4 – 9 ก.ย. 63               28,900.-

วันที่ :  18 – 23 ก.ย. 63           28,900.-

วันที่ :  2 – 7 ต.ค. 63              28,900.-

วันที่ :  9 – 14 ต.ค. 63            28,900.-

วันที่ :  18 – 23 ต.ค. 63          28,900.-

 

ราคาเริ่มต้น

เริ่มต้น 25,900 .-

สายการบิน

ไม่ระบุสายการบิน

วันแรก    กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 

วันที่สอง  กรุงเทพฯ – เดลลี - ศรีนาคา (บินภายใน) – แคชเมียร์ – กุลมาร์ค - ศรีนาคา

วันที่สาม  โซนามาร์ค – ศรีนาคา – สวนชาลิมาร์ – สวนทิวลิป

วันที่สี่      ศรีนาคา – ล่องเรือซิคาร่า – เดลลี (บินภายใน) – อัครา

วันที่ห้า    อัครา – ทัชมาฮาล – อัคราฟอร์ด – สนามบิน  

วันที่หก   กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 

รีวิว...สถานที่ท่องเที่ยว"ยอดนิยม"

โซนามาร์คงดงามราวภาพวาด

ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ] - ล่องเรือชมทัศนียภาพอันงดงามที่ทะเลสาบอาชิ - ชิมไข่ดำที่มีความเชื่อ

more