สายด่วน 086 288 2831

เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ : 09.00 - 13.00 น.

DEL001 : ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ อัคราฟอร์ด ทัชมาฮาล 6 วัน 4 คืน สายการบิน TG

วันเดินทางไปทัวร์อินเดีย

อินเดีย แคชเมียร์  6วัน 4คืน โดยสายการบินไทย

กุลมาร์ค & โซนามาร์ค | “เคเบิลคาร์” (รวมค่าขึ้นแล้ว) |

นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ

อัคราฟอร์ด | ทัชมาฮาล

กำหนดการเดินทาง

วันที่ :  03 – 08 เม.ย. 63             29,900.-

วันที่ :  22 – 27 เม.ย. 63             29,900.-

วันที่ :  29 เม.ย. – 04 พ.ค. 63      29,900.-

วันที่ :  6 – 11 พ.ค. 63               29,900.-

วันที่ :  20 – 25 พ.ค. 63             28,900.-

วันที่ :  3 – 9 มิ.ย. 63                 28,900.-

วันที่ :  24 – 29 มิ.ย. 63              28,900.-

ราคาเริ่มต้น

เริ่มต้น 28,900 .-

สายการบิน

ไม่ระบุสายการบิน

วันที่ 1.   กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เดลลี (สนามบินนานาชาติอินทิรา คานธี) – ศรีนาคา (บินภายใน) – แคชเมียร์

วันที่ 2    ศรีนาคา – กุลมาร์ค – เคเบิลคาร์ (*รวมค่าขึ้นแล้ว) – ศรีนาคา – สวนชาลิมาร์ – สวนทิวลิป

วันที่ 3.    ศรีนาคา – โซนามาร์ค –  ศรีนาคา

วันที่ 4.   ศรีนาคา – ล่องเรือซิคาร่า – เดลลี (บินภายใน) – อัครา

วันที่ 5.    อัครา – ทัชมาฮาล – อัคราฟอร์ด – สนามบิน 

วันที่ 6.   กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

   

รีวิว...สถานที่ท่องเที่ยว"ยอดนิยม"

โซนามาร์คงดงามราวภาพวาด

ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ] - ล่องเรือชมทัศนียภาพอันงดงามที่ทะเลสาบอาชิ - ชิมไข่ดำที่มีความเชื่อ

more