สายด่วน 086 288 2831

เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ : 09.00 - 13.00 น.

IND009 : ทัวร์อินเดียสามเหลี่ยมอารยธรรม 4 วัน 2 คืน บินสายการบินสไปส์เจท SG

วันเดินทางไปทัวร์อินเดีย

28-31 ธันวาคม 2562

21-24 มกราคม 2563

21-24 กุมภาพันธ์ 2563

ราคาเริ่มต้น

16900 .-

สายการบิน

ไม่ระบุสายการบิน

สามเหลี่ยมอารธรรม เดลลี อัครา ชัยปุระ

4 วัน 2 คืน เดินทางโดยสายการบินสไปส์เจท 

เดลลี  เมืองหลวงแห่งอินเดีย

อัครา  เมืองแห่งมรดกโลก ทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งรัก

ชัยปุระ  มหานครสีชมพูแห่งราชสถาน

รีวิว...สถานที่ท่องเที่ยว"ยอดนิยม"

โซนามาร์คงดงามราวภาพวาด

ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ] - ล่องเรือชมทัศนียภาพอันงดงามที่ทะเลสาบอาชิ - ชิมไข่ดำที่มีความเชื่อ

more