สายด่วน 086 288 2831

เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ : 09.00 - 13.00 น.

IND003 : ทัวร์แคชเมียร์ ชมทุ่งทิวลิป ลัดเลาะหิมาลายา แวะชมทัชมาฮาล 7 วัน 6 คืน บินสายการบินแอร์อินเดีย

วันเดินทางไปทัวร์อินเดีย

25 - 31 มีนาคม 2559 // 2 - 8 เมษายน 2559 และ 12 - 18 เมษยน 2559 
15 - 21 เมษายน 2559 / 23 - 29 เมษายน 2559

ราคาเริ่มต้น

43900 .-

สายการบิน

ไม่ระบุสายการบิน

อินเดีย แคชเมียร์ ทัชมาฮาล อัครฟอรท์

บินสายการบินแอร์อินเดีย สงกรานต์ 12 - 18 เมษยน 2558

วันแรก พาชมทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าซาร์จาฮาน แห่งราชวงค์มุฆัล สมัยอินเดียรุ่งเรืองปกครองด้วยกษัตริย์มุสลิม ชมอัคราฟอร์ด วังที่ประทับของกษัตริย์มุฆัล สร้างตั้งแต่พระเจ้าอัคบาร์มหาราช และเป็นวังที่คุมขังพระเจ้าซาจาร์ฮานจนสิ้นพระชนม์

แคว้นแคชเมียร์ เมืองในความฝันของใครหลาย ๆท่าน ที่ได้ลัดเลาะหิมาลายาประดับประดาไปด้วยหิมะขาวโผลน ต้นไม้ผลิดอกออกใบสวยงาม ทุ่งหญ้ากว้างก็เต็มไปด้วยดอกไม้ดอกหญ้า 

เทศกาลทุ่งทิวลิป 26 มีนาคม - 26 เมษายน ของทุกปี

วันที่สองพาฮาลแกม พาท่านนั่งรถชมต้นแม่น้ำคงคา แม่น้ำริดเดอร์ ลัดเลาะหิมาลัยและทุ่งมัสตาร์ดเหลืองอร่ามตาตลอดสองข้างทางจนสุดสายเส้นทางที่จะสามารถไปถึงเมืองจัมมูได้ เมืองนี้เป็นแหล่งช้อปปิ้งผ้าพาสมีนาร์ พ้าพันคอ พรหม และของฝากราคาถุก ๆ มากมายให้ได้มีเวลาสำหรับขาช้อปปิ้งใครไม่ชอบช้อปปิ้งก็นั่งม้าชมวิวทิวทัศน์สวยงามของเมืองพาฮาลแกมคืนนี้นอนชมภูเขาและแม่น้ำที่เมืองพาฮาลแกม

วันที่สามศรีนาคาร์เมืองแห่งทะเลสาบดาล บ้านเรือแสนโรแมนติก เช้า ๆ นั่งรถชมดอกซากุระแห่งแคชเมียร์(ดอกแอปเปิ้ล) ที่ออกดอกขาวสลับชมพุสองข้างทาง กลับเมืองศรีนาคาร์ ที่นี่จะมีฤดูกาลดอกทิวลิป ณ สวนอินทิราคานธี สวนกว้างสุดลูกตาและชมสวนมุฆัลนิชาร์ท สวนชาลิมาร์ ที่ประดับประดาตากแต่งสำหรับการพักผ่อนของชาวศรีนาคาร์และนักท่องเที่ยวชาวอินเดียที่มักจะหนีร้อนมาพักผ่อนเมืองศรีนาคาร์ คืนนี้เราจะพักบนเรือบ้านกลางทะเลสาบดาล

วันที่สี่นั่งรถชมวิวขึ้นเขากังกันโดรีสู่กุลมาร์ค นั่งกระเช้ากอนโดล่า ขึ้นไปเล่นหิมะและเครื่องเล่นอื่น ๆ ตามที่ท่านถนัดอาทิลากเลือน สคูสเตอร์หิมะ สกี ในราคาย่อมเยาว์แต่ขอบอกก่อนว่าการต่อรองราคาต้องทำกันต่อหน้าหัวร์หน้าทัวร์หรือไกด์ท้องถิ่นเท่านั้นมิฉะนั้นตอนชำระเงินอาจจะมีการเรียกเก็บเงินเพิ่มเพราะตกลงกันไม่กระจ่างแจ้งวันนี้เราก็กลับมานอนบนเรือในทะเลสาบดาล

วันที่ห้าเที่ยวโซนมาร์คเมืองที่เป็นทางผ่านสู่เลห์และลาดัคห์ ชมวิวทิวทัศน์และกลาเซียหิมะเป็นระยะ ๆ ตลอดทางจะนั่งรถเลียบแม่น้ำสินธุต้นแม่น้ำคงคาเช่นกัน

วันที่หกนั่งชิคาร่าเรือพายด้วยหัวใจ ชมตลาดน้ำผู้ชายพายเรือขายผัก และนั่งเรือเล่นชมวิถีความเป็นอยู่ของชาวแคชเมียร์ในทะเลสาบดาล วันนี้เราบินกลับกรุงนิวเดลลี ให้ท่านได้ช้อปปิ้งของฝากจากอินเดียถึงญาติมิตร วันนี้พักที่โรงแรมในเมืองนิวเดลลี

วันที่เจ็ดพอมีเวลาพาชมอัครชาร์ดาม มหาวิหารฮินดูสวามีนารายั ขอบอกว่่าสร้างได้งดงามอลังการณ์มาก และนั่งรถชมอินเดียเกท และศูนย์ราชการของอินเดีย ก่อนเดินทางสุ่สนามบินบินกลับสนามบินสุวรรณภูมิด้วยสายการบินแอร์อินเดียเช่นเดิม

 

 

รีวิว...สถานที่ท่องเที่ยว"ยอดนิยม"

โซนามาร์คงดงามราวภาพวาด

ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ] - ล่องเรือชมทัศนียภาพอันงดงามที่ทะเลสาบอาชิ - ชิมไข่ดำที่มีความเชื่อ

more