สายด่วน 086 288 2831

เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ : 09.00 - 13.00 น.

ทัวร์เนปาล

ทั้งหมด 2 โปรแกรม

SNP01 : นมัสเต...เนปาล อ้อมกอดหิมาลัย 6 วัน 5 คืน (TG)

วันเดินทาง

กาฐมาณฑุ โภครา ปาทัน นากาก๊อต

6 วัน 5 คืน (TG)

พิเศษสุด!! พักเมืองโภครา 2คืน

WOW…นำท่านเข้าเฝ้าองค์กุมารีที่เมืองปาทัน

10 - 15 APR 20 ราคา 34,900.-

11 – 16 APR 20 ราคา 34,900.-

12 – 17 APR 20 ราคา 32,900.-

 

ราคา เริ่มต้น 32,999 .-

SNP02 : นมัสเต...เนปาล กาฐมาณฑุ นากาก๊อต บัคตาปูร์ โพธินาถ 4 วัน 3 คืน (SL)

วันเดินทาง

  19-22 MAR 20 ราคา 18,999.-

03-06 APR 20  ราคา 19,999.-

12-15 APR 20  ราคา 21,999.-

01-04 MAY 20  ราคา 20,999.-

03-06 MAY 20  ราคา 20,999.-

21-24 MAY 20  ราคา 18,999.-

04-07 JUL 20   ราคา 20,999.-

 25-28 JUL 20   ราคา 20,999.-

24-27 SEP 20  ราคา 18,999.-

10-13 OCT 20  ราคา 21,999.-   

ราคา เริ่มตัน 18,999 .-

รีวิว...สถานที่ท่องเที่ยว"ยอดนิยม"

โซนามาร์คงดงามราวภาพวาด

ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ] - ล่องเรือชมทัศนียภาพอันงดงามที่ทะเลสาบอาชิ - ชิมไข่ดำที่มีความเชื่อ

more