สายด่วน 086 288 2831

เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ : 09.00 - 13.00 น.

ทัวร์เอเซีย

ทั้งหมด 11 โปรแกรม

CBD02 : นครวัด- นครธม 3 วัน 2 คืน สายการบิน LANMEI AIRLINES (LQ)

วันเดินทาง

พนมเปญ-เสียมเรียบ-สักการะองค์เจ้าเจ๊ก เจ้าจอม

วัดเพรียพรหมรัตน์-โชว์ระบำนางอัปสร-ช้อปปิ้งตลาดซาจ๊ะ

ปราสาทบันทายสรี-นครธม-ปราสาทบายน 

ปราสาทตาพรหม-นครวัด-NIGHT MARKET

13 – 15 MAR 20 ราคา 7,999 บาท

27 – 29 MAR 20 ราคา 7,999 บาท

ราคา 7,999 .-

SDT08 : TAIWAN TIGER WINTER 4D3N (IT)

วันเดินทาง

ไทเป-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-หมู่บ้านสายรุ้ง

ชมอุทยานหินล้านปีเหยหลิ่ว – ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

ชมตึกไทเป 101( ไม่รวมชมวิวชั้น89) - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดเหวินอู่ -ชมหมู่บ้านสีลูกกวาด– อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

เมนูขึ้นชื่อ : พระกระโดดกำแพง ,ปลาประธานาธิบดี, อาหารทะเลไต้หวัน

9 FEB – 3 MAR 20   ราคา 15,888 บาท

14-17 MAR 20         ราคา 16,888 บาท 

28-31 MAR 20         ราคา 16,888 บาท

ราคา เริ่มต้น 15,888 บาท .-

SDT17 : ไต้หวัน สมายล์ สุขใจ โฟว์อินวัน 6D5N โดยสายการบิน THAI AIRWAY (TG)

วันเดินทาง

                ไต้หวัน สมายล์ สุขใจ โฟว์อินวัน  6D5N

ไทเป-อุทยานเหยหลิ่ว-อุทยานอารีซัน- เที่ยวฟาร์มชิงจิ้งอุทยานทาโรโกะ

                                        6 วัน 5 คืน

                        โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

****พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 4 คืน  / พักโรงแรมใกล้แถวทะเลสาบสุริยัน 1 คืน ****

11 – 16 เมษายน 63 ราคา 39,900.-

12 – 17 เมษายน 63 ราคา 39,900.-

ราคา 39,900 .-

SDT18 : ไต้หวัน สมายด์ เบิกบานใจ สงกรานต์ 5D4N โดยสายการบิน CHINA AIRLINES (CI)

วันเดินทาง

นั่งรถไฟโบราณ อุทยานอารีซัน , ชมป่าสนพันปี , เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ,สักการะวัดเหวินอู่ ขอพรเทพเจ้ากวนอู , เที่ยวชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น , อุทยานหินล้านปีเหยหลิ่ว

**พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 3 คืน //  โรงแรมน้ำแร่ 1 คืน / ****

อาหารพิเศษ..เมนูบุฟเฟ่ต์ นานาชนิด // บุฟเฟ่ต์ ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน // เสี่ยวหลงเปา ร้าน    มิชลินสตาร์ ติ่งไท้ฟง  //กุ้งมังกรนึ่งซีอิ๊ว +เป๋าฮื้อ

 

10 – 14 APR 2020 ราคา 33,900.-

ราคา 33,900 .-

SDT19 : ไต้หวัน สมายล์ อิ่มใจ 2 อุทยาน สงกรานต์ 5D4N โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

วันเดินทาง

ไต้หวัน สมายล์ อิ่มใจ 2 อุทยาน สงกรานต์ 5D4N

โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

     โปรแกรมพิเศษ +++++พิเศษสุดๆๆ พักโรงแรมน้ำแร่ ห้องพักส่วนตัว 1 คืน อิสระผ่อนคลายความเมื่อยล้า

   พิเศษ 1..เที่ยวชม อุทยานที่ 1 อุทยานทาโรโกะ น้ำฉางชุน ถ้ำนกนางแอ่น

  พิเศษ  2...เที่ยวชม อุทยานที่ 2 อุทยานเหยหลิ่ว อุทยานหินล้านปี รูปเศียรพระราชนี

  พิเศษ  3...เที่ยวชม หมู่บ้านเก้าชนเผ่า + นั่งกระเช้าพาโนราม่า ข้ามทะเลสาบสุริยันจันทรา

บริการท่านด้วยเมนู.... บุฟเฟต์นานาชนิด โรงแรม FLURE DE CHINE  // บุฟเฟ่ต์ ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน// สเต็ค+ พร้อมเครื่องดื่มนานานชนิด //  ปลาประธานาธิบดี // กุ้งมังกรนึ่งซีอิ๊ว + อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน

11-15 APR 2020

TG634 BKK-TPE  07.10-11.50

TG 635TPE-BKK  20.05-22.50

ราคา 37,900 .-

SDT20 : ไต้หวัน สมายด์ อุ่นใจ สงกรานต์ 5D4N โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

วันเดินทาง

ไต้หวัน สมายด์ อุ่นใจ สงกรานต์ 5D4N

ไทเป-อุทยานอารีซัน-อุทยานเหยหลิ่ว-อาบน้ำแร่

โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

นั่งรถไฟโบราณ อุทยานอารีซัน , ชมป่าสนพันปี , เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติ

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ,สักการะวัดเหวินอู่ ขอพรเทพเจ้ากวนอู , เที่ยวชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น , อุทยานหินล้านปีเหยหลิ่ว **พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 3 คืน //  โรงแรมน้ำแร่ 1 คืน /

**** อาหารพิเศษ..เมนูบุฟเฟ่ต์ นานาชนิด // บุฟเฟ่ต์ ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน // เสี่ยวหลงเปา ร้าน   มิชลินสตาร์ ติ่งไท้ฟง  //กุ้งมังกรนึ่งซีอิ๊ว +เป๋าฮื้อ

 

TG634 BKK-TPE  07.10-11.50

TG633 TPE-BKK 14.00-16.50

12 – 16 APR 2020    ราคา 35,900.-

13 – 17 APR 2020    ราคา 35,900.-

ราคา 35,900 .-

SDT21 : ไต้หวัน สมายด์ จุใจ สงกรานต์ 6D5N โดยสายการบิน THAI AIRWAYS + THAI SMILE (TG + WE)

วันเดินทาง

ไต้หวัน สมายด์ จุใจ สงกรานต์ 6D5N

ไทเป-ไทจง–อุทยานทาโรโกะ-อุทยานอารีซัน-เมืองเกาสง

สวนสนุก EDA-WORLD และ OUTLET MALL EDA WORLD

โดยสายการบิน THAI AIRWAYS + THAI SMILE (TG + WE)

พิเศษ 1..เที่ยวชม อุทยานที่ 1 อุทยานทาโรโกะ น้ำฉางชุน ถ้ำนกนางแอ่น

พิเศษ 2....นั่งรถไฟโบราณ อุทยานอารีซัน , ชมป่าสนพันปี , เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติ

พิเศษ 3....เที่ยวชม สักการะ วัดฝอกวงซัน ชมวัด วัดที่มีชื่อเสียงมากในไต้หวัน เป็น 1 ใน 4 วัดใหญ่ที่สุดของไต้หวัน สักการะ พระเขี้ยวแก้วของพระพุทธเจ้าล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ,สักการะวัดเหวินอู่ ขอพรเทพเจ้ากวนอู 

อาหารพิเศษ..เมนูบุฟเฟ่ต์ นานาชนิด // บุฟเฟ่ต์ ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน // เสี่ยวหลงเปา

 

10 – 15 APR 2020  ราคา 39,900.-

ราคา 39,900 .-

SMK02 : OPENNING MONGOLIA WINTER 5D3N

วันเดินทาง

OPENNING MONGOLIA WINTER 5D3N

โดยสายการบินแห่งชาติมองโกเลียนแอร์ไลน์ (OM)

นอนเกอร์....ขี่สุนัขลากเลื่อน...ตะลุยความหนาว ณ ลานสกี….สไตล์มองโกเลีย

***เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์บินตรงสู่มองโกเลีย เตรียมพร้อมเทศกาลหิมะที่กำลังจะมาถึง***

***เยือนดินแดนนักรบมองโกเลีย ดินแดนแห่งธรรมชาติที่เงียบสงบ ชมวิถีชีวิตเรียบง่าย

***เปิดประสบการณ์ สนุกสนานกับกิจกรรม สุนัขลากเลื่อน สุดน่ารัก ที่ทุกท่านจะได้สัมผัสด้วยตาตัวเอง  ***พักกระโจม (GER) แบบชาวโนเมดแท้ สไตล์มองโกเลีย หากมาแล้วห้ามพลาด

พร้อมสวมชุดแบบชาวมองโกดั้งเดิมฟรี!!

บริการฟรี !!! SIM CARD...ท่านละ 1 อัน เช็คอิน เก็บภาพความประทับใจไม่รู้ลืม แบบไม่มีสะดุด

 ***เมนูพิเศษ +++ชาบู ชาบู สไตล์มองโกเลีย ,บาร์บีคิวปิ้งย่างสไตล์มองโกเลียแบบต้นตำหรับ

 

07 – 11 MAR 2020 ราคา 31,999.-

14 – 18 MAR 2020 ราคา 31,999.-

ราคา 29,999 .-

SXC04 : เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่

วันเดินทาง

เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่

บินภายในไม่เสียเวลานั่งรถ

กินดี ที่พักหรู 4ดาว เมืองดาลัด 2 คืน 

นั่งรถราง สู่น้ำตกดาทันลา 

นั่งรถจิ๊บ ผจญภัย..ทะเลทรายขาว และทะเลทรายแดง เมืองมุยเน่

นั่งกระเช้าไฟฟ้าสัมผัสอากาศเย็น ...... และความโรแมนติกที่เมืองดาลัด 

ชมความงามของแกรนด์แคนย่อนเวียดนาม สนุกสนานกับการช้อปปิ้งในตลาดเบนถั๋น 

เมนูอาหารทะเลขึ้นชื่อเมืองมุยเน่ // บุฟเฟห์นานาชาติ เมืองโฮจิมินห์ 

อาหารพื้นเมืองดาลัดเสริฟพร้อม ไวน์ท้องถิ่นเมืองดาลัด

 

11-14 APR 2020 ราคา 18,999 บาท

04-07 JUL 2020  ราคา 16,999 บาท

25-28 JUL 2020  ราคา 16,999 บาท

ราคา 18,999 .-

SXC11 : VIETNAME MUST TO GO 4D3N บิน TG

วันเดินทาง

VIETNAME MUST TO GO 4D3N

ฮานอย ฮาลอง สวนสนุกฮาลองปาร์ค ซาปา ยอดเขาฟานซีปัน  TG

ไฮไลท์... บินสายการบินหรู..กับสายการบินไทย สะสมไมล์ได้ 50 %

ไฮไลท์... นั่งรถรางขึ้นสู่กระเช้าฟานซีฟัน ชมวิวทิวทัศน์เมืองซาปาอันสวยงาม 

ไฮไลท์... ขึ้นยอดเขาฟาซีปัน+นั่งกระเช้า ชมจุดที่สูงและสวยที่สุดของเวียดนาม           ไฮไลท์... นั่งกระเช้า2 ชั้นที่ใหญ่ที่สุดในโลก บรรจุคนได้ถึง 230 คน + ชิงช้า SUN WHEEL

ไฮไลท์... ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ สัญลักษณ์ของเมืองเวียดนามที่ท่านไม่ควรพลาด

ไฮไลท์... อาหารพิเศษ!! บุฟเฟต์นานาชาติ SEN // สุกี้ปลาแซลมอนทะเลรวม

12 – 15 เม.ย 63 ราคา 23,999 บาท

14 – 17 เม.ย 63 ราคา 19,999 บาท

 

ราคา 19,999 .-

SXC12 : XIN CHAO … Halong Bay อะโลฮ่า 4 วัน 3 คืน (TG)

วันเดินทาง

XIN CHAO … Halong Bay อะโลฮ่า 4 วัน 3 คืน (TG)

ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน รถไฟชมวิวซาปา

VICTORY CRUISE เรือนอนอ่าวฮาลองเบย์

แบบ PRIVATE ระดับ 4ดาว สุดหรู...

พักซาปา 1 คืน / ฮานอย 1 คืน / บนเรืออ่าวฮาลอง 1 คืน

11 – 14 เม.ย 63 ราคา 23,999 บาท

ราคา 23,999 .-

รีวิว...สถานที่ท่องเที่ยว"ยอดนิยม"

โซนามาร์คงดงามราวภาพวาด

ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ] - ล่องเรือชมทัศนียภาพอันงดงามที่ทะเลสาบอาชิ - ชิมไข่ดำที่มีความเชื่อ

more