สายด่วน 086 288 2831

เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ : 09.00 - 13.00 น.

CBD02 : นครวัด- นครธม 3 วัน 2 คืน สายการบิน LANMEI AIRLINES (LQ)

วันเดินทางไปทัวร์เอเซีย

พนมเปญ-เสียมเรียบ-สักการะองค์เจ้าเจ๊ก เจ้าจอม

วัดเพรียพรหมรัตน์-โชว์ระบำนางอัปสร-ช้อปปิ้งตลาดซาจ๊ะ

ปราสาทบันทายสรี-นครธม-ปราสาทบายน 

ปราสาทตาพรหม-นครวัด-NIGHT MARKET

13 – 15 MAR 20 ราคา 7,999 บาท

27 – 29 MAR 20 ราคา 7,999 บาท

ราคาเริ่มต้น

7,999 .-

สายการบิน

ไม่ระบุสายการบิน

วันแรก         สนามบินสุวรรณภูมิ-พนมเปญ-เสียมเรียบ-สักการะองค์เจ้าเจ๊ก เจ้าจอม-วัดเพรียพรหมรัตน์-โชว์ระบำนางอัปสร-ช้อปปิ้งตลาดซาจ๊ะ

วันที่สอง       ปราสาทบันทายสรี-นครธม-ปราสาทบายน –ปราสาทตาพรหม-นครวัด-NIGHT MARKET

วันที่สาม       เสียมเรียบ-กรุงเทพ

รีวิว...สถานที่ท่องเที่ยว"ยอดนิยม"

โซนามาร์คงดงามราวภาพวาด

ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ] - ล่องเรือชมทัศนียภาพอันงดงามที่ทะเลสาบอาชิ - ชิมไข่ดำที่มีความเชื่อ

more