สายด่วน 086 288 2831

เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ : 09.00 - 13.00 น.

SXC12 : XIN CHAO … Halong Bay อะโลฮ่า 4 วัน 3 คืน (TG)

วันเดินทางไปทัวร์เอเซีย

XIN CHAO … Halong Bay อะโลฮ่า 4 วัน 3 คืน (TG)

ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน รถไฟชมวิวซาปา

VICTORY CRUISE เรือนอนอ่าวฮาลองเบย์

แบบ PRIVATE ระดับ 4ดาว สุดหรู...

พักซาปา 1 คืน / ฮานอย 1 คืน / บนเรืออ่าวฮาลอง 1 คืน

11 – 14 เม.ย 63 ราคา 23,999 บาท

ราคาเริ่มต้น

23,999 .-

สายการบิน

ไม่ระบุสายการบิน

วันแรก             กรุงเทพ-ฮานอย-ซาปา-รถไฟชมวิวซาปา-กระเช้าฟาซีปัน-ขึ้นยอดเขาฟาซีปัน ( หลังคาอินโดจีน )LOVE MARKET

วันที่สอง           ซาปา – หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต – ฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน - ถนน36สาย                   

วันที่สาม            ฮานอย – ฮาลองเบย์ – ลงเรือนอนในอ่าวฮาลองเบย์ -แวะชมถ้ำ(สนุกกับกิจกรรมที่ทางเรือจัดเตรียมไว้)

วันที่สี่                 อ่าวฮาลอง - ฮานอย - กรุงเทพฯ

 

รีวิว...สถานที่ท่องเที่ยว"ยอดนิยม"

โซนามาร์คงดงามราวภาพวาด

ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ] - ล่องเรือชมทัศนียภาพอันงดงามที่ทะเลสาบอาชิ - ชิมไข่ดำที่มีความเชื่อ

more