สายด่วน 086 288 2831

เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ : 09.00 - 13.00 น.

ทัวร์แสวงบุญอินเดีย-เนปาล

ทั้งหมด 3 โปรแกรม

IND007 : ทัวร์แสวงบุญ อินเดีย เนปาล นมัสการ สี่สังเวชนียสถาน 9 วัน 7 คืน สายการบิน SG & 6E

วันเดินทาง

   17 – 25 ตุลาคม 2558

27  ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2558

  17 - 25 พฤศจิการยน2558

  3 – 11 ธันวาคม 2558(ช่วงสาธยายพระไตรปิฏก)

23 - 30 ธันวาคม 2558

 

ราคา 39,900 .-

แสวงบุญอินเดียแดนมหัศจรรย์ นมัสการสังเวชนียสถานทั้งสี่ ประสูติ ตรัสรู้ แสดงธรรมจักร

IND008 : แสวงบุญสี่สังเวชนียสถาน อินเดีย เนปาล ๘ วัน ๗ คืน บินตตงพุทธคยา สายการบิน V9

วันเดินทาง

๒๔-๓๑  ตุลาคม ๒๕๕๘, ๗ – ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘๑๒ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘

๑๙ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘๒ – ๙ มกราคม ๒๕๕๙, ๑๖ – ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙

๓๐ มกราคม – ๖ กุมภาพันธิ์ ๒๕๕๙, ๑๓ – ๒๐  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

๒๗ กุมภาพันธิ์  – ๕ มีนาคม ๒๕๕๙, ๑๒ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙

ราคา 39,900 .-

IND009 : ทัวร์อินเดีย เนปาล แสวงบุญสี่สังเวชนียสถาน พักวัด ๑๐ วัน ๘ คืน สายการบินอินดิโก (6E)

วันเดินทาง

๑ - ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘,    ๒๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ / ๗ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘          ๒๑  - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ /๔ -  ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ /  ๑๘ -๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   ๒ - ๑๑  ธันวาคม ๒๕๕๘ , ๑๓ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙/ ๕ - ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙             ๒๐ -๒๙ มกราคม ๒๕๕๙  /๓ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ , ๑๗ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙      ๒  - ๑๑ , ๑๖ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ 

ราคา ๒๙,๙๐๐ .-

รีวิว...สถานที่ท่องเที่ยว"ยอดนิยม"

โซนามาร์คงดงามราวภาพวาด

ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ] - ล่องเรือชมทัศนียภาพอันงดงามที่ทะเลสาบอาชิ - ชิมไข่ดำที่มีความเชื่อ

more