สายด่วน 086 288 2831

เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ : 09.00 - 13.00 น.

IND009 : ทัวร์อินเดีย เนปาล แสวงบุญสี่สังเวชนียสถาน พักวัด ๑๐ วัน ๘ คืน สายการบินอินดิโก (6E)

วันเดินทางไปทัวร์แสวงบุญอินเดีย-เนปาล

๑ - ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘,    ๒๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ / ๗ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘          ๒๑  - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ /๔ -  ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ /  ๑๘ -๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   ๒ - ๑๑  ธันวาคม ๒๕๕๘ , ๑๓ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙/ ๕ - ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙             ๒๐ -๒๙ มกราคม ๒๕๕๙  /๓ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ , ๑๗ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙      ๒  - ๑๑ , ๑๖ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ 

ราคาเริ่มต้น

๒๙,๙๐๐ .-

สายการบิน

ไม่ระบุสายการบิน

เดินทางสายการบินราคาประหยัด อินดิโก 6E ลงเครื่องที่เมืองโกลกาต้า เมืองหลวงเก่าของอินเดีย สมัยที่อังกฤษปกครอง ใช้เวลาในการเดินทาง 10 ชั่วโมงโดยประมาณ จากโกลกาต้าถึงเมืองคยา

พุทธคยา :  สถานที่ตรัสรู้ ได้ปัญญาเป็นอาวุธ ได้ความรู้แจ้ง สั่งสมบารมีให้ได้รับชัยชนะทั้งปวงจากการตั้งมั่นกระทำในความดีงามที่ถูกที่ควร นั่งรถข้ามแม่น้ำเนรัญชราชมสถูปที่เคยเป็นที่ตั้งบ้านของนางสุชาดา และนั่งรถชมจุดที่พระโพธิสัตย์ตั้งจิตอธิษฐานลอยถาดทองคำริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ก่อนที่จะเดินข้ามแม่น้ำไปยังใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ และชมวัดในพุทธศาสนานานาชาติที่มาตั้งใกล้ ๆ สถานที่ตรัสรู้แห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

เขาคิฌชกูฏ :   ตั้งอยู่เมืองราชคฤห์ เป็นหนึงในเบญจคีรี ที่เป็นดั่งกำแพงกันกรุงมคธในสมัยพุทธกาล อันได้แก่ เขาเวภาระ เขาเวปุลละ เขาบัณฑวะ เขาอิสิคิลิ และเขาคิฌชกูฏ ต้องจาริกขึ้นบนยอดเขาถึงจุดที่ตั้งของกูฎิของพระพุทธองค์ ก่อนลงมานมัสการ กูฏิพระอานนท์ ถ้ำพระโมคคัลลานะ ถ้ำสุกรขาตเลนะ คิฌชกูฏ หรือเขานกแร้ง เมื่อขึ้นไปถึงยอดเขาก่อนขึ้นสู่กูฏิพระพุทธองค์ จะมองเห็นยอดเขาเหมือนนกแร้งกำลังเกาะอยู่

สารนาถ : ได้บริวารดี เปิดมิตรปิดศัตรู ได้ความไม่วุ่นวาย ไม่ขัดข้อง 

กุสินารา : อายุยืนยาว ป่วยหาย หน่ายรัก ได้มรดกยกฐานะมีทรัพย์นับไม่ถ้วน 

รีวิว...สถานที่ท่องเที่ยว"ยอดนิยม"

โซนามาร์คงดงามราวภาพวาด

ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ] - ล่องเรือชมทัศนียภาพอันงดงามที่ทะเลสาบอาชิ - ชิมไข่ดำที่มีความเชื่อ

more