สายด่วน 086 288 2831

เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ : 09.00 - 13.00 น.

TK001 : ทัวร์ตุรกี ทรอย 8 วัน 5 คืน บินตุรกีแอร์ไลน์ TK

วันเดินทางไปทัวร์ตุรกี

ราคาเริ่มต้น

Start 36,900-. .-

สายการบิน

ไม่ระบุสายการบิน

รีวิว...สถานที่ท่องเที่ยว"ยอดนิยม"

โซนามาร์คงดงามราวภาพวาด

ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ] - ล่องเรือชมทัศนียภาพอันงดงามที่ทะเลสาบอาชิ - ชิมไข่ดำที่มีความเชื่อ

more