สายด่วน 086 288 2831

เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ : 09.00 - 13.00 น.

โซนามาร์คงดงามราวภาพวาดในฤดูหนาวโซนามาร์คจะปกคลุมไปด้วยหิมะขาวโผลน แต่ในฤดูร้อนจะมีทุ่งหญ้าเขียวขจีและมีฝูงแกะแทะเล็มหญ้างดงามราวกับภาพวาดของศิลปินก้องโลกสักคน