สายด่วน 086 288 2831

เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ : 09.00 - 13.00 น.

ทัวร์โปร..พิเศษ

ทั้งหมด 12 โปรแกรม
การบินไทย

IND001 : ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ทุ่งทิวลิป 6 วัน 4 คืน TG

วันเดินทาง

24 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 

9 - 14 มีนาคม 2559  23 - 28 มีนาคม 2559

6 - 11 เมษายน 2559  12 - 17 เมษายน 2559   20 - 25 เมษายน 2559

 

ราคา 48,900-. .-

แคว้นแคชเมียร์ ศรีนาคาร์ พาลฮาลแกม กุลมาร์ค โซนมาร์ค ความงามไม่ซ้ำวิว ใครจะเชื่อว่านี่คืออินเดีย

IND007 : ทัวร์แสวงบุญ อินเดีย เนปาล นมัสการ สี่สังเวชนียสถาน 9 วัน 7 คืน สายการบิน SG & 6E

วันเดินทาง

   17 – 25 ตุลาคม 2558

27  ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2558

  17 - 25 พฤศจิการยน2558

  3 – 11 ธันวาคม 2558(ช่วงสาธยายพระไตรปิฏก)

23 - 30 ธันวาคม 2558

 

ราคา 39,900 .-

แสวงบุญอินเดียแดนมหัศจรรย์ นมัสการสังเวชนียสถานทั้งสี่ ประสูติ ตรัสรู้ แสดงธรรมจักร

IND009 : ทัวร์อินเดีย เนปาล แสวงบุญสี่สังเวชนียสถาน พักวัด ๑๐ วัน ๘ คืน สายการบินอินดิโก (6E)

วันเดินทาง

๑ - ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘,    ๒๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ / ๗ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘          ๒๑  - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ /๔ -  ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ /  ๑๘ -๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   ๒ - ๑๑  ธันวาคม ๒๕๕๘ , ๑๓ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙/ ๕ - ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙             ๒๐ -๒๙ มกราคม ๒๕๕๙  /๓ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ , ๑๗ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙      ๒  - ๑๑ , ๑๖ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ 

ราคา ๒๙,๙๐๐ .-

IND002 : ทัวร์แคชเมียร์ ชมทุ่งทิวลิป 7 วัน 5 คืน สายการบินเจ็ทแอร์เวย์ 9W

วันเดินทาง

เที่ยวแคชเมียร์ แบบสบาย สบาย ชิว ชิว ไม่เหนื่อย กับสายการบินเจ็ทแอร์เวย์

วันแรก   กรุงเทพฯ-เดลี ชมหอคอยกุตั๊บมินาร์ นอนเดลลี 1 คืนโรงแรมระดับ 4 ดาวใกล้สนามบินเพื่อสะดวกในการเดินทางไปสนามบิ

วันที่สอง เดลลี ศรีนาคาร์ ชมทุ่งทิวลิปงามตระการตากว่าร้อยไร่ ชมสวนไม้ดัดมุฆุล หรือเรียกสวนิชาร์ท และสวนชาลิมาร์ ชมมัสยิสมุสลิมสไตล์พุทธเนปาลทิเบต และชมเมืองเก่าศรีนาคาร์ และล่องเรือชมวิถีชีวิตชาวทะเลสาบดาล

วันที่สาม นั่งกระเช้ากอนดโดล่าเคเบิ้ลคาร์เพื่อเล่นหิมะบนยอดเขากุลมาร์ค แวะซื้อผ้าพาสมินารและถ่ายรูป ณ จุดชมวิวระหว่างทางกลับสู่เมืองศรีนาคาร์

วันที่สี่    นั่งรถชมวิว และแวะชมทุ่งหญ้าฝรั้นสุดลูกตา มุ่งหน้าสู่หมู่บ้านพาฮาลแกม หมุ่ช้านที่     เลี้ยงแกะเพื่อใช้ขนทำผ้าพาสมินาร์ และเลือกซื้อผ้าพันคอ และของฝากราคาถูกได้ที่นี่          พาลฮาแกมช้อปปิ้งจุใจแล้วก็เดินทางกลับศรีนาคาร์

วันที่ห้า   นั่งรถชมวิวแม่น้ำสินธุสู่หมู่บ้านโซนมาร์ค เมืองที่ฤดูหนาวปกคลุมด้วยหิมะขาวโผลน เล่นหิมะหนำใจแล้วเดินทางกลับสู่ศรีนาคาร์

วันที่หก   ล่องเรือชมตลาดน้ำผู้ชายพายเรือขายผักสด สด จากนั้นบินสู่เมืองนิวเดลลี ชมมหาวิหารฮินดู ที่อัครชาร์ดามมหาวิหาร ที่มีประวัติสวามีนารายัน และชมการก่อสร้างที่ไม่ใช้ตะปู หรือปูนในการเชื่อมต่อการก่อนสร้างวันนี้พิเศษมีบริการอาหารไทยแก้เลี่ยนมาหลายวัน

วันที่เจ็ด  ตื่นแต่เช้ามืดเพราะต้องรีบเดินทางไปสนามบิน กลับเมืองไทย

จบทริปแบบชิว ชิว ไม่เหนื่อย

ราคา 44900 .-

IND003 : ทัวร์แคชเมียร์ ชมทุ่งทิวลิป ลัดเลาะหิมาลายา แวะชมทัชมาฮาล 7 วัน 6 คืน บินสายการบินแอร์อินเดีย

วันเดินทาง

25 - 31 มีนาคม 2559 // 2 - 8 เมษายน 2559 และ 12 - 18 เมษยน 2559 
15 - 21 เมษายน 2559 / 23 - 29 เมษายน 2559

ราคา 43900 .-

"แคชเมียร์" เป็นเมืองทางเหนือของอินเดีย อยู่ในแคว้นจัมมู & แคชเมียร์ แคชเมียร์แบ่งเป็นสองส่วน ส่วนที่อยู่ในประเทศอินเดีย และแคชเมียร์ส่วนที่อยู่ในประเทศปากีสถานเรียกว่า อาซัคแคชเมียร์ วิวสวยเหมือนกันทั้งสองแคชเมียร์ต่างกันที่ผู้คนที่อยู่แคชเมียร์ในประเทศอ

IND008 : แสวงบุญสี่สังเวชนียสถาน อินเดีย เนปาล ๘ วัน ๗ คืน บินตตงพุทธคยา สายการบิน V9

วันเดินทาง

๒๔-๓๑  ตุลาคม ๒๕๕๘, ๗ – ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘๑๒ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘

๑๙ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘๒ – ๙ มกราคม ๒๕๕๙, ๑๖ – ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙

๓๐ มกราคม – ๖ กุมภาพันธิ์ ๒๕๕๙, ๑๓ – ๒๐  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

๒๗ กุมภาพันธิ์  – ๕ มีนาคม ๒๕๕๙, ๑๒ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙

ราคา 39,900 .-

รีวิว...สถานที่ท่องเที่ยว"ยอดนิยม"

โซนามาร์คงดงามราวภาพวาด

ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ] - ล่องเรือชมทัศนียภาพอันงดงามที่ทะเลสาบอาชิ - ชิมไข่ดำที่มีความเชื่อ

more