สายด่วน 086 288 2831

เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ : 09.00 - 13.00 น.

จองทัวร์

ผู้จอง

XIN CHAO … Halong Bay อะโลฮ่า 4 วัน 3 คืน (TG)

ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน รถไฟชมวิวซาปา

VICTORY CRUISE เรือนอนอ่าวฮาลองเบย์

แบบ PRIVATE ระดับ 4ดาว สุดหรู...

พักซาปา 1 คืน / ฮานอย 1 คืน / บนเรืออ่าวฮาลอง 1 คืน

11 – 14 เม.ย 63 ราคา 23,999 บาท

*** เลือกวันที่ต้องการเดินทางใส่ในช่องวันเดินทางข้างล่าง

จำนวนผู้เดินทางNo. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) ตรงตามพาสปอร์ต
**เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี กรุณาแจ้งวันเดือนปีเกิดด้วย
No. สะสมไมล์
TG : R.O.P.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เงื่อนไข การสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน

ใส่ข้อมูลตรงนี้