สายด่วน 086 288 2831

เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ : 09.00 - 13.00 น.

จองทัวร์

ผู้จอง

อุทยานหมู่เกาะเภตรา ชม หาดห้าสี  เป็นหาดทรายเล็กๆ ที่มีหินก้อนกลมมนอยู่ปะปนกันบนชายหาด ในช่วงที่น้ำลงหินสีเหล่านี้จึงจะโผล่ขึ้นมาจนเกือบเต็มทั้งชายหาด 

เกาะบุโหลนรัง ชมแนวปะการังแข็ง ปะการังเขากวางสมอง 

อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี 

กำหนดเดินทาง 11-15 เมษายน 2563 ค่าบริการท่านละ 6,999 บาท

*** เลือกวันที่ต้องการเดินทางใส่ในช่องวันเดินทางข้างล่าง

จำนวนผู้เดินทางNo. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) ตรงตามพาสปอร์ต
**เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี กรุณาแจ้งวันเดือนปีเกิดด้วย
No. สะสมไมล์
TG : R.O.P.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เงื่อนไข การสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน

ใส่ข้อมูลตรงนี้